Πρόγραμμα Μαθημάτων

ΏρεςΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣαββάτοΚυριακή
9.00-9.40           Γοργόνες Plus
5
Γοργόνες Plus
5
9.40-10.20     Σαρδελάκια
7
Σαρδελάκια
7
10.20-11.00 Σαρδελάκια
1
Σαρδελάκια
1
Μπαρμπουνάκια
9
Μπαρμπουνάκια
9
11.00-11.40 Μπαρμπουνάκια
1
Μπαρμπουνάκια
1
Δελφινάκια
8
Δελφινάκια
8
11.40-12.20 Μπαρμπουνάκια
2
Μπαρμπουνάκια
3
Μπαρμπουνάκια
3
Μπαρμπουνάκια
2
Γοργόνες & Μάγκες 6 Γοργόνες & Μάγκες 6
12.20-13.00 Σαρδελάκια
2
Σαρδελάκια
3
Σαρδελάκια
3
Σαρδελάκια
2
Σαρδελάκια
8 (Μονό)
Σαρδελάκια
9 (Μονό)
13.00-13.40 Γοργόνες & Μάγκες 1 Δελφινάκια
1
Δελφινάκια
1
Γοργόνες & Μάγκες 1 Μπαρμπουνάκια
10 (Μονό)
Μπαρμπουνάκια
11 (Μονό)
13.40-14.20 Δελφινάκια
9 (Μονό)
Δελφινάκια
10 (Μονό)
15.40-16.20 Γοργόνες & Star Plus 1 Γοργόνες & Μάγκες 2 Γοργόνες & Μάγκες 2 Γοργόνες & Star Plus 1
16.20-17.00 Μπαρμπουνάκια
4
Γοργόνες Plus
2
Μπαρμπουνάκια
5
Γοργόνες Plus
2
Μπαρμπουνάκια
4
17.00-17.40 Δελφινάκια
2
Γοργόνες & Μάγκες 3 Δελφινάκια
2
Γοργόνες & Μάγκες 3 Μπαρμπουνάκια
5
  Πάρτι     Πάρτι  
17.40-18.20 Σαρδελάκια
4
Δελφινάκια
3
Σαρδελάκια
4
Σαρδελάκια
5 (Μονό)
Δελφινάκια
3
18.20-19.00 Γοργόνες & Star Plus 3 Γοργόνες & Μάγκες 4 Γοργόνες & Star Plus 3 Μπαρμπουνάκια
6 (Μονό)
Γοργόνες & Μάγκες 4
19.00-19.40 Δελφινάκια
4
Μπαρμπουνάκια
7
Δελφινάκια
5 (Μονό)
Μπαρμπουνάκια
7
Δελφινάκια
4
19.40-20.20 Μπαρμπουνάκια
8
Δελφινάκια
6
Μπαρμπουνάκια
8
Δελφινάκια
6
Σαρδελάκια
6 (Μονό)
20.20-21.00 Γοργόνες & Μάγκες 5 Γοργόνες Plus
4
Γοργόνες & Μάγκες 5 Γοργόνες Plus
4
Δελφινάκια
7 (Μονό)
   
21.00-21.40 Εγκύων

Εγκύων

Τα τμήματα που αναφέρουν (Μονό), αφορούν τμήματα που κάνουν μάθημα μια φορά την εβδομάδα.